135 éve született Heim Pál (Budapest, 1875.  november 30. - Budapest, 1929. október 23.) magyar gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a korszerű csecsemőgondozás és –táplálás meghonosítója   
 
 
 
Orvosi tanulmányait Lausanne-ban és a budapesti Tudományegyetemen végezte, 1897- ben itt avatták orvosdoktorrá.
 
 1898-tól a Stefánia Gyermekkórház gyakornoka lett. Másfél évig Breslauban(ma: Wroclaw), Adalbert Czerny (1863-1941) gyermekklinikája csecsemőosztályán végzett kórélettani tanulmányokat.
 
 
1900-ban a budapesti Irgalmas Kórház (ma: Országos Reuma- és Fizioterápiás Intézet) gyermekosztályának főorvosává nevezték ki. 1907-ben a budapesti egyetem orvosi kara magántanárrá habilitálta. 1918-ban a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem újonnan létrehozott gyermekklinikájának első tanszékvezető professzorává nevezték ki. 1919-ben a magyar egyetemnek el kellett hagynia a várost, így a gyermekklinika átmenetileg a Fehér Kereszt Gyermekkórházban működött. Heim Pál az 1921/22-es tanévben a rektori tisztséget is betöltötte. A klinika tanterme alatti földszinti falon tábla őrzi ennek az időszaknak az emlékét.
 
   
Az 1923-24-es tanévben Pécsre költözött, az ott töltött évek klinikusi, kutatói és oktatói munkásságának legtermékenyebb szakasza volt. Ifj. Bókay János (1858-1937) nyugdíjba vonulása után 1929-ben a pesti Gyermekklinika élére hívták meg, de Heim néhány hónappal kinevezése után tragikus hirtelenséggel 54 évesen tüdőgyulladásban elhunyt.
 

 

Heim Pál, akit a magyarországi gyermekgyógyászat egyik megalapítójáként tartanak számon, behatóan foglalkozott a koraszülés kérdésével. Érdeklődésének előterében még olyan kérdések álltak, mint a csecsemőkori táplálkozás zavarai, a fehérvérsejtek sajátosságai, a tuberculin-allergia, a csecsemőtáplálás alapelvei.
 
Fontosnak tartotta a megelőző-, felvilágosító- és nevelőmunkát. Felismerve, hogy szükség van képzett ápolónőkre is: életre hívta a gyermekápolónői iskolát ("Heim nővérek").  1921-től a nagy megbecsülést élvező "Heim nővérek" két éves továbbképzést követően záróvizsgához kötött gondozónői oklevelet kaptak, és viselhették az erről tanúskodó jelvényt. Heim Pál kiemelkedő szerepet játszott az anyák és csecsemők védelmére létrehozott Országos Stefánia Szövetségben. E szervezet orvosi bizottságának elnöke volt.
  

           Heim Pál sírja a Kerepesi temetőben (szobrász: ifj. Vastagh György)

 
Heim Pálnak
 és Szontágh Félix (1859-1929) professzornak, illetve tanítványaiknak köszönhető, hogy a hazai gyermekgyógyászat világszínvonalra jutott. A főváros vezető gyermekintézményét 1957- ben Heim Pálról nevezték el.
  Heim Pál gyermekgyógyász professzor dédunokája,  Heim Pál   Egészség Díjat alapított azzal a céllal, hogy az egészség érdekében jelentős tevékenységet kifejtő szakemberek, nővérek, asszisztensek, szakápolók, ápolók és szakmai csoportjaik társadalmi megbecsülését növelje.  A vállalkozó, wellness-szakembert 1997-ben a gyermekekért végzett tevékenységéért Heim Pál Emlékéremmel tüntették ki.