1954-ben ajánlotta először ezt a napot az ENSZ közgyűlése A GYERMEKEK JOGAINAK VILÁGNAPJA megünneplésére.  1959-ben ezen a napon fogadták el „A gyermeki jogok nyilatkozatát”, majd 1989-ben „A gyermekek jogainak konvencióját”.

 

A konvenciót Magyarország 1990. március 19-én írta alá. Az Országgyűlés 1997-ben fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt. Belekerültek  mindazok a gyermeki jogok , amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít.  E jogszabály határozza meg a gyermekek jogait, és szabályozza a szülők, a nevelők, az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a civil szervezetek feladatait a gyermekvédelem, valamint a gyermekek jogainak érvényesítése területén.

A gyermekjogok története